Engangs mundbind - CE Type II - 50 stk.

139,00 kr.

Du finder her en pakke med 50 CE godkendte mundbind. Du kan have den liggende i bilen eller hvor du syntes du har brug for dem. Ønsker du ikke at have kassen med, kan du ligge et par masker i en lille pose til du skal bruge dem. De er lavet i 3 lag og er klasse II.

De har en metal strip ved næsen du presser sammen, så den slutter tæt om næsen og stropper til bagved ørene.


Føler du masken er for stor og går op i ørene kan du med fordel binde en knude på stroppen bag øret. Dette holder den lidt nede og mere fast.


Vigtigt ved brug af engangsmasker:

  • Masken skal monteres med afsprittede/vaskede rene hænder.
  • Må max bruges i 4 timer i træk.
  • Dannes der fugt så masken bliver fugtig skal den kasseres.
  • Masken kan ikke genbruges ved at ligge den i lommen eller tasken.
  • Smid ikke masken i naturen, men i en affaldsspand.


CMC medicinske enheder og drugs SL NR. CMC / CE 2020 / 01062020.4

 

Klasse II, regel 1.

Producenten erklærer hermed, at ovennævnte produkter opfylder gennemførelsen i national lovgivning, bestemmelserne i følgende EU-forordning og standarder. Alle understøttende dokumentationer opbevares under producentens lokaler.

Producenten er udelukkende ansvarlig for erklæringen af overensstemmelse.

 

Generelle gældende forskrifter, direktiver:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83 / EF. Forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385 / EØF og 93/42 / EØF.

Anvendte standarder, fælles specifikation, vejledning:

EN 14683: 2019 + AC: 2019, EN ISO 15223-1: 2016, EN 1041: 2008 + A1: 2013, EN ISO 14971: 2012, EN 62306-1: 2015 + AC: 2015, ISO J0993-J: 2018, ISO 10993-5: 2009, ISO 1o9g3-10: 2010, MDCG 2019-15.

Antal
1
Tilføj til kurv