Handelsbetingelser.

Køb af produkter

Penge gives ikke retur for købte varer. De kan dog ombyttes til andre varer inden for 3 dage, hvis varen er i ubrudt og original emballage, samt plomberinger ikke er brudt.

Betalingstyper på klinikken

Vi modtager Mobile Pay og kontanter.

Afbudsregler

Afbud skal ske inden 24 timer før booking. Afbud senere end 24 timer før, koster 50% af bookingen. Afbud senere end 6 timer før eller ved udeblivelse, medfører en opkrævning på 100% af bookingen.


Vilkår/betingelser
Værdikort udstedes af Din kosmetolog & Spaterapeut til brug i Din kosmetolog & spaterapeut, Knoldeflodvej 96, 6800 Varde. 

Værdikort kan ikke ombyttes til kontanter.


Gyldighed
Værdikort er gyldigt i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet på selve værdikortet.

Persondataloven.

Her kan du læse om behandlingen af personoplysninger der indsamles om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Din kosmetolog v/ Susanne Olsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Din kosmetolog v/ Susanne Olsen

Knoldeflodvej 96, Næsbjerg

6800 Varde

CVR-nr.: 36574216

Telefon: 60651736

Mail:info@kosmetologsusanne.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for, at kunne udføre alle vores behandlinger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage.

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved, at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.